يكشنبه, 06 مهر 1399
 
 
نمایش تعداد 
شماره پیوند
1   Link   فرصت های صرفه جویی در یخچال ها و فریزرهای خانگی
2   Link   مقاله بسیار مفید در مورد مبردها
3   Link   نحوه قرائت فشار از دیاگرام p-h